vrijdag 16 juli 2021

Radbouds gedicht in 't Achterhoeks

Uniek vertaalproject 'Over de zwaluw' bij poëziefestijn in Gelselaar. Klik op deze link voor meer informatie over dit project. In het filmpje hierboven ziet u de hertaling in het Achterhoeks door Sebastiaan Roes van het meer dan duizend jaar oude gedicht van bisschop Radboud.

woensdag 6 januari 2021

Zwaluw dit jaar thema voor poëziefestijn in Gelselaar

Voor de populaire poëziewedstrijden in het Achterhoekse dorp Gelselaar is dit jaar ‘zwaluw’ gekozen als thema. Het is een onderdeel van de jaarlijkse Appeldag, die wordt gehouden op zaterdag 9 oktober. Dan kan de zwenkende en zwierende zomergast zich met Nederlandse en Nedersaksische poëzie bij de dichtersvogels leeuwerik en nachtegaal voegen.

Het grensoverschrijdende poëziefestijn – vanwege het coronavirus in 2020 wereldwijd ook digitaal te volgen – trok de afgelopen twee jaren veel deelnemers en oogstte grote waardering. Het krijgt met het vogelthema een passend vervolg. Begin oktober werden er de dichters Annette von Droste-Hülshoff uit Duitsland en A.C.W. Staring uit de Achterhoek belicht, in wier werk de zwaluw prominent voorkomt.

Raakvlakken met Bie Winkels

De geliefde, dicht bij mensen nestelende vogel heeft ook allerlei raakvlakken met de organiserende Stichting Bie Winkels, die is genoemd naar een eeuwenoude boerderij. De laatste bewoner kreeg in 2017 een hoofdrol in het in boek ‘Dorp zonder zwaluwengewelf’. Kinderen voerden een jaar eerder bij Winkels het toneelspel ‘Als de zwaluw ons verlaat’ op, dat is gebaseerd op een verhaal van de nauw met Gelselaar verbonden schrijver H.W. Heuvel.

Nederlands en Nedersaksisch

Bij de poëziewedstrijden van de Stichting Bie Winkels wordt opnieuw gewerkt met twee categorieën. Zo is er een poëziewedstrijd voor wie dicht in het Nederlands en een wedstrijd voor wie de voorkeur geeft aan een Nedersaksische streektaal. Deze combinatie pakte de afgelopen jaren goed uit. Inzendingen kwamen binnen uit alle delen van het land en zelfs uit België. De organisatoren richten voor de streektaal hun werving deze keer nog nadrukkelijker ook op deelnemers uit Duitsland.

Informatie en spelregels

Gedichten voor deze poëziewedstrijden moeten voor 15 september 2021 digitaal (als Word-document bij een e-mailbericht) worden ingezonden, via het e-mailadres appeloogsten@gmail.com. Over de spelregels en andere zaken rond het poëziefestijn wordt geïnformeerd via het blog over de Appeldag (www.appeldag.blogspot.com).

vrijdag 9 oktober 2020

Gelselaar verlegt met poëzie grenzen

 
Hier het filmpje dat wereldwijd informeert over de poëziewedstrijden bij de jaarlijkse Appeldag in het Achterhoekse dorp Gelselaar. Naast de uitslagen en de juryrapporten van Ina Brethouwer (streektaal) en Jaap Nijstad (Nederlandstalige gedichten) is een grensoverschrijdend onderdeel hierin zeer belangrijk. Dichter, journalist en natuurkenner Sander Grootendorst belicht hierin het werk van de grote Duitse dichter/schrijver Annette von Droste-Hülshoff.

Dichter, journalist en natuurkenner Sander Grootendorst. 

In poëzie kan een klein dorp groot zijn

In poëzie kan zelfs een klein dorp groot zijn. Gelselaar in de Achterhoek verlegt met een wereldwijd digitaal poëziefestijn grenzen. Uit nood in coronatijd geboren. Voor poëziewedstrijden in dit dorp met als thema ‘bron’ stroomden gedichten binnen uit het gehele land en uit België. Over deze letteroogst informeert een direct al geprezen film op dit blog.

Het Gelselaarse poëziefestijn was vorig jaar een bruisend hoogtepunt van de voor de eerste keer gehouden Appeldag. Door het coranavirus moest de organiserende Stichting Bie Winkels zich dit jaar sterk beperken. Met een film op YouTube zijn op de valreep nieuwe wegen ingeslagen. De woorden van de jury vloeien hierin samen met de tekst van de winnende gedichten.

 Grote Duitse dichter

Eén van de hoogtepunt in de film vormt de korte lezing van dichter, journalist en natuurkenner Sander Grootendorst over de grote Duitse dichter en schrijver Annette von Droste-Hülshoff (1797-1848), die werd geboren in Havixbeck nabij Münster. Hem boeide vooral de verhouding van haar werk tot dat van de Achterhoekse dichter en tijdgenoot A.C.W. Staring. Literair, maar ook bijvoorbeeld qua visie op het landschap. Hierin verdiept hij zich graag verder. Hij verbindt zo de Achterhoek met het Münsterland.

Veel poëzie ingezonden

Grootendorst vormde met de kunsthistorucus Jaap Nijstad ook de jury van de Nederlandstalige editie van de poëziewedstrijden in Gelselaar. Het thema ‘bron’ is ontleend aan eeuwenoud cultureel erfgoed, dat ook de aangrenzende streken met elkaar verbindt. Nergens anders dan in dit Achterhoekse dorp staan nog Bentheimer waterputten met een jaartal erop uit de 16e eeuw, waarvan één met het jaartal 1579 bij boerderij Winkels, waar de organiserende stichting naar is genoemd. Voor de Nederlandstalige categorie werden 95 gedichten (van 63 dichters) ingezonden. Aanzienlijk meer dan de 40 van vorig jaar.

Annette Akkerman wint met 'kwikstaart'

Tot winnaar is uitgeroepen het gedicht ‘kwikstaart’ van Annette Akkerman uit Maarssen. Het bekoorde de jury vooral in haar verfijnde en kleine dichtvorm, met buitengewoon zorgvuldig gekozen woorden, dat hierin een kleur ontstaat die het kleine dorpje Gelselaar lijkt te verbinden met de poëtische traditie van Japan. “Zover is het gekomen met onze Appeldag, dat zo’n prachtig kleinood over landsgrenzen heengaat.” Tweede werd Albert Buitenhuis uit Lochem met het gedicht ‘Waar ooit alleen zacht water wiegde’. Het bezingt de Bentheimer put met het jaartal 1575 erop voor boerderij Stokkink in Gelselaar. De derde prijs ging naar een gedicht van Paul Vincent uit Retie in België, met de beginregel ‘verder moeten we nog’.


De put met het jaartal 1575 voor boerderij Stokkink.

donderdag 1 oktober 2020

Negen genomineerden streektaal

De de streektaaleditie van de poëziewedstrijden bij de Appeldag op 10-10-2020 zijn negen gedichten van acht dichters genomineerd. De gedichten en de namen staan in het filmpje hierboven. Via een filmpje op dit blog wordt 10 oktober de uitslag gepubliceerd.

Radbouds gedicht in 't Achterhoeks

Uniek vertaalproject 'Over de zwaluw' bij poëziefestijn in Gelselaar. Klik op deze link voor meer informatie over dit project. In...